Dictionary Deyimler Sözlüğü

Deyimler sözlüğü Türkçemizde kullanılan deyimlerden on bine yakın açıklamalı anlamlarını detaylı bir şekilde içermektedir.Deyim, dil biliminde, kavramları, durumları hoşa giden bir anlatımla ya da özel bir yapı veya söz dizimi içinde belirten ve çoğunlukla gerçek anlamlarından ayrı anlamlara gelen sözcüklerden oluşan kalıplaşmış sözcük topluluğu ya da cümledir. Türkçemizde deyim sayısı çok olduğu için deyimler a’dan z’ye baş harflerine göre sayfalara ayrılmıştır.