akıl (göz) var, izan (mantık, yakın) var

Bir cevap yazın