Türkçe Dil Bilgisi Konuları

Kök Konu Anlatımı

Sözcükte yapının bir alt başlığı olan kök konu anlatımı için aşağıda yer alan ilişkiyi dikkatlice inceleyelim.

 • Kök

  • İsim Kökü

  • Fiil Kökü

  • Sesteş Kökü

  • Ortak Kök

Anlamlı en küçük parçaya kök denir. Kök konu anlatımı için yukarıda yer alan başlıkları detaylıca inceleyelim.

 • Kök

Kelimenin yapısında yer alan ve bütün ekler çıkarıldığında anlamlı en küçük kelimenin bütünüyle anlam ilişkisi olan en küçük anlamlı parçaya kök denir.

– Masa-cı-lar

-Balık-çı

-Perde-ler-den

-Ev-li-ler

NOT: Bir kelimenin tamamıyla anlam ilişkisi olmasına dikkat etmeliyiz.

Balık –doğru

Bal-ık — yanlış

  • İsim Kökü

Varlıkları ve kavramları karşılayan yani isim olan köklerdir.

Bir kelimenin isim kök olduğunu anlamak için kelimenin köküne ‘-mak-mek’ mastar eki getirilir. Kelime anlamsız oluyorsa isim köklüdür.

Örnek;

-Ev-de —isim kök + ek

-Parmak-lık —isim kök + ek

-Süt-çü — isim kök + ek

-Tahta-cı — isim kök + ek

-Tırnak-lar—isim kök + ek

  • Fiil Kökü

Varlıkların yaptığı işi hareketi veya durumu, oluşu bildiren köklerdir. Bir kelimenin kökünün fiil kök olduğunu anlamak için kökün sonuna mastar ‘-mak-mek’ eki getirilir. Kelime anlamlı olursa fiil köktür.

-Uçak — uç-mak — fiil kök

-Bilgi — bil-mek— fiil kök

-Geldim — gel-mek— fiil kök

-Suskun — sus-mak — fiil kök

-Silgi — sil-mek— fiil kök

-Görecek — gör-mek — fiil kök

  • Sesteş Kökü

Aralarında anlam ilişkisi bulunan ve hem isim hem fiil kök olabilen köklere ortak kök denir.

Örnek;

-Bu boya bitmiş. — İsim kök

-Babam bütün duvarları boyadı. — fiil kök

-Güreş bizim ata sporumuz. — İsim kök

-Pehlivanlar meydanda güreşti. — fiil kök

  • Ortak Kök

Yazılışları aynı anlamları farklı olan köklere sesteş kök denir.

Örnek;

-Çocuklar kavgadan sonra barıştı. — fiil kök

-Barış ülkeler arasındaki dostluğu pekiştirir. — isim kök

 

Sevgili öğrencilerim; Kök Konu Anlatımına ait onlarca soru içeren testlerimiz Türkçeci Mobil Uygulamasında. Mobil Uygulaması hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Yazıyı Değerlendir
[Toplam: 1 Ortalama: 5]

Bir cevap yazın