Kategori Arşivlenen Konular

Eski türkçe ders anlatım notları

Eş Anlamlı Kelimeler

Eş Anlamlı Kelimeler Listesi
Dilimizde yazılışları ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı kelimeler diğer bir deyişle anlamdaş kelimeler denir.