mürüvvetsiz adam, suyu çekilmiş değirmene benzer

Bir cevap yazın