müflis bezirgân eski defterleri karıştırır

Bir cevap yazın